» همینی که این میگه !:) :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢
» جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢ :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢
» کنکوری دارمممممم :: سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢
» راننده خوانواده! :: سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢
» خودکشی or روکشی! :: پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢
» حیف نون! :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» BoOoOok :: جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» u like to change about urself.. :: جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» وقتی زهری...! :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تو بزرگترین اشتباه زندگیم بودی .. :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢
» جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢ :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» جلد پشت بوم! :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» جمعه ٩ فروردین ۱۳٩٢ :: جمعه ٩ فروردین ۱۳٩٢
» نوروزنامه :: دوشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٢
» 1392 :: چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱
» happy birthday ',dh! :) :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
» حلال کنید .. :: جمعه ٢٥ اسفند ۱۳٩۱
» mod-o- lebas! :: چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۱
» PHD, HIV, or...what? :: یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۱
» خونه ...تکونی؟ :: سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱
» نمایشگاگردی :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» خرابِ خراب !:)) :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» گهی زین به پشت و گهی ..!! :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» بسسسسه! :: جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱
» جا برای من گنجشک زیاد است ولی؛ به درختان خیابان تو عادت دارم :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» یادت می آید رفته بودی خبر از آرامش آسمان بیاوری؟ :: پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۱
» راز جوانی! :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱
» هااااااای! :: چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱
» . :: دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱
» هپی برتتتتت دی! :: پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱
» منِ این روزها.. :: پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۱
» شالی بافی p;) :: جمعه ۱٠ آذر ۱۳٩۱
» خدا باران، خدا، برف و خدا، باد :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱
» حالمان خوب است اما تو باور نکن.. :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱
» Talafi :: یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱
» کتاب گندزنون! :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱
» مانند عصر جمعه‌ی پاییز دلتنگم... :: یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱
» مرمت کن .. :: دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
» چقدر ...؟ :: یکشنبه ٧ آبان ۱۳٩۱
» از همین حرفا.. :: شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
» ...sometimes :: شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» رب انارِ 10 سال پیش! :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱
» خدا نصیبتون بکنه ایشالله:)) :: شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
» پیف پیف! :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
» الهی قمشه ای :: پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩۱
» درست! :: شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱
» دوره خبرنگاری! :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱
» من که گفتم ! :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۱
» kozet :: چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۱
» فیتونیا..:) :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» این منم..:| :: سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳٩۱
» حمید مصدق :: پنجشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۱
» این کفش تخ تخی های خانومانه مأبِ ناراحت! :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
» شمبلیله !!! :: سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
» فراموشم نکنید؛ که بسی محتاجم ... :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
» خواب..! :: پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۱
» backbiting! :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱
» نسل کشی مسلمانان در برمه ! :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱
» Rose Mary :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» علی رضاحاجی بابایی :: پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۱
» پیشاپیش.. :: پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
» هپی برت دی 2 u! :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱
» این ضعیفه های مدرن ! :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» فککنم دلم عاشخ شده! :: چهارشنبه ٧ تیر ۱۳٩۱
» کتابخونه نوشت1 :: جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱
» up! :: پنجشنبه ۱ تیر ۱۳٩۱
» دعا نویس! :: پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱
» غم فروش :: دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
» این موجودِ ذی شعور! :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
» میلاد مبارک... :: دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱
» ابوحمزه ... :: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱
» قیدار... :: پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱
» چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱
» jun b jun! :: یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱
» روزبه بمانی :: جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱
» شب آرزوها :: چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
» غریب ترین دختر دنیا :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
» !Dozds :: شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» banjee jumping :: پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» جماعت کوتاه ... :: پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» اطلاعات عمومی! :: پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ...collapsed :: پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دست انداز :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خودنویس 2: :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خودنویس1 :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» استادای ویروسی! :: چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» قرار ... :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» عرض تسلیت.. :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» شرح دار! :: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خدای روزهای کودکی ... :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱
» i zendegi siram azat... :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱
» ترانهء خوش شانس! :: یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱
» شیر خشکD: :: پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱
» جلیل صفربیگی :: پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱
» کوسه کوچولو! :: سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩۱
» من و دنیا :: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۱
» گندی زده ام که مَپرس! :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» دوست میدارم.. :: شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱
» تقاص؟ :: چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۱
» نوروز نوشت2! :: جمعه ۱۱ فروردین ۱۳٩۱
» نوروز نوشت1 :: دوشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۱
» !!samanu!! :: چهارشنبه ٢ فروردین ۱۳٩۱
» 91 :: چهارشنبه ٢ فروردین ۱۳٩۱
» چرندنوشت آخر سالی! :: دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٠
» حاج اسماعیل دولابی... :: دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٠
» حضور :: چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٠
» طه حسنی... :: جمعه ۱٢ اسفند ۱۳٩٠
» ترانه ی خاموش! p: :: چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٠
» دست انداز... :: دوشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٠
» پفک نمکی! :: جمعه ٥ اسفند ۱۳٩٠
» تیراندازی! :: پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٠
» جانستان کابلستان... :: سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳٩٠
» زِ ورزش کژی زاید و کاستی..! :: یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
» آدرس ... :: جمعه ٢۸ بهمن ۱۳٩٠
» شازده کوچولو... :: جمعه ٢۸ بهمن ۱۳٩٠
» خدا سرتون نیارهههههههه...! :: چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٠
» خونه تکونیییییی! :: دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٠
» ... :: یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٠
» تحریم دولت..! :: جمعه ٢۱ بهمن ۱۳٩٠
» جشنواره فیلم فجر..! :: جمعه ٢۱ بهمن ۱۳٩٠
» نامه ای به دوست.. :: جمعه ٢۱ بهمن ۱۳٩٠
» Aash-e-Nazri :: دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٠
» اندر احوالات اگزمز! :: دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٠
» خواب یک رویا! :: سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳٩٠
» آی لاو کچلز! :: دوشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٠
» ?who's responsible :: یکشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٠
» سلام بر اربعین.. :: شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٠
» هیییییییییییی! :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠
» حیف نون!! :: چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠
» جیغ! :: شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠
» تلقین!! :: پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٠
» جنگولک بازی مثبت! :: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٠
» من اومدممممممممممممممم! :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠
مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه