جلیل صفربیگی

..هوالحی..

 

ریتم جالبی داره 

:)

شب ، التهاب ، عشق ، غزل ، نقطه چین

نامه ، جواب ، عشق ، غزل ، نقطه چین

 

سیگار ، گریه ، خاطره ، آب ، قرص

آتش ، عذاب ، عشق ، غزل ، نقطه چین

 

باران ، حیات ، کوچه ، خیابان ، سکوت

روز ، اضطراب ، عشق ، غزل ، نقطه چین

 

بد ، خوب ، زشت ، مرگ ، خدا ، زندگی

پایان ، سراب ، عشق ، غزل ، نقطه چین

 

ساحل ، غروب ، خسته ، خیانت ، غروب

شاعر ، طناب ، عشق ، غزل ، ......

 استرس

چشمک

جلیل صفر بیگی/ 2 نظر / 13 بازدید
صبا

بارن حیاط سکوت خدا نقطه چین ساحل غروب عشق غزل نقطه چین [چشمک]

تفلدس !

[ابرو] بدون شرحححححححححح !!!