خدای روزهای کودکی ...

..الاْوَّلُ غَیْرُ مَوْصُوفٍ..

مرا ببخش

خدای روزهای کودکی

خدای قصه های شاد و خوشگل عروسکی

مرا ببخش

خدای قبل های من

که دیگر آن

کودک قدیم نیستم

میان قصه های تو

دیگر آن عروسک قدیم نیستم

مرا ببخش اگر برای تو

بنده ای همیشه خوب بوده ام

و تو برای بنده بودنم، مرا هزار بار

هزار در هزار بار دوست داشتی

مرا ببخش

که آن توی همیشه عاشق همیشه مست را دگر نمی پرستمش

ببخش اگر دگر

خالی و پر اشتباه گشته ام

به زعم تو پر از گناه گشته ام

مرا ببخش

خدای روزهای کودکی

خدای لحظه های دور بادبادکی

منبع

/ 6 نظر / 17 بازدید
روانشناسه

[بازنده]

پارسا زاهد

به نام خدا سلام دوم [لبخند] بزنم به تخته سرعت آپتون 4 ساعته شده[[نیشخند]

پارسا زاهد

به نام خدا سلام شکسته نفسی میفرمایید این سرعت نشونه فرهیختگیه[لبخند]

تفلد !

خوجل بید ایشالا می بخشه

دوست گویا !

می هم دلش براش میتنگوله خو میات خو اکشال نداله خو دپرس نباش خو شعرات خوشل خو مگه شیه به قول پسرخاله ! خدایی پسرخاله ام پسرخاله کلاه قرمزی [نیشخند]

Gemini

خیلی عالی بود[گل]