تو بزرگترین اشتباه زندگیم بودی ..

گذشته هایی که حالمان را گرفته است…

آینده ای که حالی برای رسیدنش نداریم..

و حال هم حالمان را به هم میزند…

چه زندگی شیرینی !!!

 


...

بابت خیلی چیزا شاکی م

خیلی شاکی!

طرف حسابمم فقط خودتی

***

رفتیم خونه ی آقای میم

خیلی متفاوتیم

..

قبلش ..حتی موقع خرید ..فقط بغض بودم

تا به خودم میومدم بغض بودم

گاهی هرچقدر هم که خودتو درگیر شیطنت های ظاهری کنی که حواس بقیه پرت شه

باز هم

درونت غوغایی هست که به زور از زیر این ماسک میزنه بیرون

..

وقتی ازم پرسید ..شما ....؟

باز هم بغض بودم

بغض م رو قورت دادم

حلقه ء اشک توی چشمم رو هم قورت دادم

و فقط لبخند توی صورتم، درست جای همیشگی نشست

***

/ 35 نظر / 101 بازدید
نمایش نظرات قبلی
گویای خاموش

اونی که گفتی بعدش از بی تفاوتیم گفتی داره کلاس می ذاره رو که حتماً می خوام [نیشخند] به من چه می خواستی همچین اشتباه بزرگی [زبان] نکنی :)))))))))

گویای خاموش

[لبخند]

پارسا زاهد

به نام خدا سلام این متن آخری‌ها از کسی دیگه بود دیگه نه؟ [سوال]

گویای خاموش

[ماچ] ممنوووووووون [پلک]

گویای خاموش

راستی چه خبر از لباس آویزان از چوب لباسی؟ [زبان] نه ینی خو چه خبر از داکتر ع؟ [افسوس]

گویای خاموش

"فقط یکم بصبر [زبان]" [قهقهه] بابا من که چیزی نگفته بودم، خودت گفتی[نیشخند] راحت باش دخترم [لبخند]

گویای خاموش

ینی چییییییی؟ ینی پیچوندیم؟! [متفکر][نیشخند] گفتی صبر کنم، گفتم باشه من که عجله ای ندارم! :)))))))))) آدمو مشتاق می کنی بعد بی خیال می شی؟؟؟ :دیییی اصن یالا کامنتامو بفرست! [منتظر][نیشخند] پروپوزال رو هم من کی گفتم اصلا کاری نکنی؟؟ Oo ! [نیشخند] فقط گفتم از حالا زیر و روش نکن، ولیییییی یه فکرایی بکن برای خدای نکرده روز مبادا! |:))) حالا که این طور شد کامنتامم زودی بفرست! به من نیموده خانومانه منتظر بمونم! [شوخی]

گویای خاموش

امروزیه رو هم این جا جواب دادی؟ [خنده] هرررررررررچی مونده رو برام بفرست، دیگه هم مراعات حالتو می کنم! [عینک]

گویای خاموش

* مراعات جالتو "نمی کنم"!

گویای خاموش

* حالتو! oO !